• herbalife logo
 • Nina Augustsson | Telefon: 070-7103113 | info@shakeitwellness.se
  Låt mig hjälpa dig att nå dina mål. Kunder har större chans att nå sina mål med rätt produkter, personlig kontakt med sin oberoende Herbalife-distributör och att vara en del av en gemenskap. Om du vill ha gratis, personligt stöd för att nå dina mål kan du kontakta mig via uppgifterna ovan.

Integritetspolicy

Information om Cookies


Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.


Personuppgifter

Genom att handla hos Shake It Wellness Center Handelsbolag accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Shake It Wellness Center Handelsbolag är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.


Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.


Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.


Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör - Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Visa, Mastercard, American Express, Maestro.

Fraktbolag - För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: Bring, PostNord.

Nyhetsbrev - Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.


Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.


Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.


Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).


Ansvarig för dataskydd

Shake It Wellness Center Handelsbolag är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.Integritetspolicy

Som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem respekterar jag sekretessen hos varje person som besöker min webbplats och använder dess tjänster. Denna sekretesspolicy berättar hur jag i egenskap av Oberoende Herbalife Nutrition Medlem använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter.

Har du några frågor som rör den här policyn är du välkommen att kontakta mig direkt på info@shakeitwellness.se. Observera att denna policy endast gäller för denna webbplats och de av mina aktiviteter som har koppling till dina personuppgifter. Vilken rättslig grund har jag för insamlingen av dessa uppgifter?

På denna webbplats samlar jag in dina personuppgifter av olika skäl:

För att förbereda och uppfylla mina avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, vilket kan omfatta:

  • att behandla dina produktbeställningar
  • att leverera eller ombesörja leverans av dina produkter
  • att ge dig råd och uppföljande service
  • att hantera produktreturer eller garantifrågor
  • att hantera betalningar
För att uppfylla mina rättsliga skyldigheter, exempelvis:
  • sköta min ekonomiska redovisning samt skatte-/momsdeklarationer
  • att genomföra eventuella produktåterkallningar
  • att svara på begäran om information från relevanta offentliga myndigheter och rättsliga instanser
För mitt berättigade affärsintresse, vilket exempelvis är:
  • att göra det möjligt för mig att uppfylla mina förpliktelser gentemot Herbalife Nutrition, inklusive de förpliktelser som anges i Herbalife Nutritions försäljnings- och marknadsplan
  • att lösa dina eventuella frågor
  • att förbättra de tjänster som jag erbjuder dig och för att skydda dessa tjänsters integritet och säkerhet
  • att genomföra kvalitetskontroller
  • att förbättra användarnas upplevelse av min webbplats genom att göra den mer tillgänglig och användarvänlig och skapa innehåll som är mer relevant för dig
  • att följa mina användarvillkor, reglerna som gäller för Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmar samt tillgodose mina eller Herbalife Nutritions rättigheter
  • att sammanställa ett försvar över mina eventuella juridiska rättigheter
  • att ge dig information och webbaserad reklam om Herbalife Nutritions produkter, mina tjänster samt specialerbjudanden
Utifrån ditt lämnade samtycke:
  • samla in de hälsorelaterade uppgifter som behövs för att rekommendera Herbalife Nutritions olika produkter, övervaka dina framsteg och ge skräddarsydda råd
  • eller använda din e-postadress eller ditt telefonnummer i samband med marknadsföringen av Herbalife Nutritions produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att meddela mig direkt eller genom att skriva till den ovan angivna e-postadressen.

Vilken typ av information kan komma att samlas in via denna webbplats?

Generellt sett kan du besöka denna webbplats utan att berätta vem du är eller lämna någon information om dig själv. Jag samlar emellertid in tekniska uppgifter, som IP-adresser och information om din webbläsare, för att möjliggöra en uppkoppling och visa min webbplats. Jag kan exempelvis samla in uppgifter som rör vilka sidor du besöker på webbplatsen eller registrera vilka alternativ du väljer. Informationen kan inte användas för att identifiera dig som person men kan vara till nytta för mig i min marknadsföring eller mitt arbete med att förbättra mina tjänster. Det finns emellertid tillfällen då jag samlar in uppgifter direkt från dig, såsom namn och adress. Det kan exempelvis ske när du fyller i ett formulär där du ber om mer information om Herbalife Nutritions produkter eller Herbalife Nutritions medlemskap. Vid dessa tillfällen kan jag lämna ytterligare information och alternativ som rör den avsedda användningen av dina personuppgifter.

Vem eller vilka delas personuppgifterna med? Relevanta personuppgifter kommer att delas med:
  • Herbalife Nutrition för att kunna behandla produktbeställningar, driva en verksamhet och dess webbplatser, göra kvalitetskontroller, efterleva gällande lagar och sköta den administration som anges i företagets försäljnings och marknadsplan
  • Mina egna rådgivare som redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare
  • Andra leverantörer som kan komma att hjälpa mig att hantera min Herbalife Nutrition verksamhet
  • Leverantörer som tillhandahåller logistiktjänster
  • Andra Herbalife Nutrition Medlemmar i enlighet med Herbalife Nutritions försäljnings- och marknadsplan
  • Andra parter i enlighet med vad lagen kräver eller för att leva upp till villkoren i en stämning, domstolsförhandlingar eller liknande lagliga eller juridiska processer eller tvister, inklusive yppande till auktoriserade tredjepartsrevisorer eller statliga myndigheter eller för att undersöka eller förhindra bedrägeri Var lagras personuppgifterna? Jag sparar dessa uppgifter på min låsta hemdator.

Vilka rättigheter har du som privatperson rörande dina personuppgifter?

  • Om du är bosatt i Europa har du flera olika rättigheter avseende dina personuppgifter. Rättigheterna omfattar rätten att få tillgång till dina personuppgifter, att korrigera dem vid behov för att säkerställa att de är uppdaterade, att begränsa vissa typer av databehandling, motsätta dig vissa typer av bearbetning (såsom direktmarknadsföring), samt rätten till dataportabilitet (om du vill att dina uppgifter ska skickas till någon annan Medlem). Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade (under förutsättning att personuppgifterna inte måste sparas på grund av lagstadgade krav).
  • Om du inte vill få någon reklam via e-post eller sms har du möjlighet att få oss att upphöra med denna kommunikation.
  • Har du några frågor om den här policyn och mina rutiner eller om du vill lämna in klagomål på min användning av dina personuppgifter är du välkommen att skriva till mig på e-postadressen som anges ovan.
  • Om du är bofast i EES och har några frågor kring min insamling och användning av dina personuppgifter och om detta inte kan lösas på ett sätt som gör dig nöjd, har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

TILLBAKA TILL TOPPEN